• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

กฏระเบียบ

100 ยอดเข้าชม

“สรุปกฎระเบียบการนำเข้าพืชสวน/ผลไม้ของอินโดนีเซีย”

ขอประชาสัมพันธ์ “สรุปกฎระเบียบการนำเข้าพืชสวน/ผลไม้ของอินโดนีเซีย” ให้กับผู้ส่งออกและผู้ที่สนใจทราบกฎระเบียบการนำเข้าผลไม้ของอินโดนีเซียเป็นการเบื้องต้น

14 มิ.ย. 2564 14

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน

19 พ.ค. 2563 134

อ่านเพิ่มเติม