• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

4407 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการ"โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา!ช่วยประชาชน"

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการ"โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา!ช่วยประชาชน กระตุ้นเศณษฐกิจฐานราก จังหวัดกำแพงเพชร" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing)

5 ก.ค. 2564 56

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

7 ส.ค. 2563 68

อ่านเพิ่มเติม