• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ผลการดำเนินงาน

1076 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดนำคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "กล้วยไข่กำแพงเชพร"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรโดย นางสาวพรรณคำ ตรีสุทธาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นำคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงเทศกาลสารทจีน

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช่วงใกล้เทศกาลสารทจีน เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ณ10

11 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร10

10 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ ลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหาร เพื่อเข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้า ราคาประหยัด พร้อมมอบป้ายร้านอาหารธงฟ้าและอุปกรณ์

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหาร10

10 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์กำแพงเพชรนำคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "กล้วยไข่กำแพงเชพร"

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรโดย นางสาวพรรณคำ ตรีสุทธาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นำคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ10

10 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม