• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ

7 ส.ค. 2563 อ่าน [67]

...
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

63087151778_25630807201615_2.zip


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์