• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

สนง.พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย จนท.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 21 ธ.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อมันสำปะหลัง ณ ลานมัน จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร พบว่า มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจน ไม่มีการหักสิ่งเจือปนจากเกษตรกร ราคารับซื้อมีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยรับซื้อหัวมันสด (คละ) ราคา 2,250 บาท/ตัน  เชื้อแป้ง 25% ราคา 2,300 - 2,350 บาท/ตัน และเชื้อแป้ง 30% ราคา 2,550 - 2,600 บาท/ตัน ซึ่งมันสำปะหลังที่รับซื้อส่วนใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยที่ 23 - 28 %

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์