• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 25 ธ.ค. 2563 อ่าน [5]

...
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสรยุทธ อินจันทึก ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผลการตรวจติดตาม ดังนี้
     1) หน้ากากอนามัยแบบกรอง 3 ชั้น ขนาดบรรจุ 20 ชิ้น/กล่อง ราคา 49 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 2.45 บาท) ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง ราคา 99 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 1.98 บาท)
     2) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง ราคา 109 บาท (เฉลี่ยชิ้นละ 2.18 บาท)   
     3) เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 100 มล. ราคา 79 บาท, ขนาด 3,800 มล. ราคา 490 บาท
       สถานการณ์การโดยรวม : ในขณะนี้หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งผู้ประกอบการยังสามารถสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายได้ตามปกติ แต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ระบบขนส่งสินค้า     จะหยุดให้บริการ ทำให้บางร้านคาดว่าจะได้รับสินค้าหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้ ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำและกำชับร้านค้าห้ามจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย   เกินราคาชิ้นละ 2.50 บาท หรือกล่องบรรจุ 50 ชิ้น กล่องละไม่เกิน 125 บาท หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี    หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งห้ามผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร   กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่าย หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์