• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อร้อง เรื่องโครงการแทรกแซงมันสำปะหลัง ปี2555/56 จากเกษตรกรผู้ปลูกมัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 26 เม.ย. 2564 อ่าน [1]

...
  วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พร้อมด้วย นายบุญชัย ประสิทธิเมตต์ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปกครองจังหวัด กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ อคส.ประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับข้อร้องเรียน กรณีเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร 157 ราย ได้รับผลกระทบจากโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 ซึ่งขอให้ตรวจสอบคำสั่งหรือหนังสือของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน จากนายมานพ พิลึก (ตัวแทนเกษตรกร) และนายชนะพันธ์ หรือบุญส่ง นนกระโทก     (ผู้รับมอบอำนาจแทนตัวแทนเกษตรกร)
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์