• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการ"โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา!ช่วยประชาชน"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 5 ก.ค. 2564 อ่าน [55]

...
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการ"โครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา!ช่วยประชาชน กระตุ้นเศณษฐกิจฐานราก จังหวัดกำแพงเพชร" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidbing)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์