• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 15 ก.พ. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสรยุทธ อินจันทึก หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า นางนฤภร ฝึกฝน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวพัชรีย์ จุมพูโสด ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 5/2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อติดตามรับทราบผลการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยมีนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ เป็นประธานการประชุมฯ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์