• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์กำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 17 ก.พ. 2565 อ่าน [3]

...
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานกำกับติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร (ประธานคณะทำงาน) ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ ณ ตลาดศูนย์การค้าเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจน เปิดเผย โดยราคาจำหน่ายสินค้า ดังนี้
- หมูเนื้อแดง ราคา 170 บาท/กก. หมูสามชั้น ราคา 170 บาท/กก.
- ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) ราคา 65-80 บาท/กก. น่องติดสะโพก 70-80 บาท/กก.
- ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 120 บาท/แผง (เฉลี่ย 4 บาท/ฟอง) เบอร์ 1 ราคา 110 บาท/แผง (เฉลี่ย 3.66 บาท/ฟอง) เบอร์ 2 ราคา 105 บาท/แผง (เฉลี่ย 3.50 บาท/ฟอง) เบอร์ 3 ราคา 100 บาท/แผง (เฉลี่ย 3.33 บาท/ฟอง)
- น้ำมันปาล์ม 61 - 62 บาท/ขวด/ลิตร
- ผักคะน้า 35-40 บาท/กก.
- ถั่วฝักยาว 35-40 บาท/กก.
- ผักชี 80-100 บาท/กก.
ทั้งนี้ ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์