• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องปิดการให้บริการ งานจดทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 21 มี.ค. 2565 อ่าน [2]

...
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องปิดการให้บริการ งานจดทะเบียนธุรกิจ งานจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า งานออกหนังสือรับรอง/รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล และงานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดกำแพงเพชร อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 เป็นการชั่วคราว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์