• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด เชื่อมโยงและเจรจาการจำหน่ายข้าวสารให้กับสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 5 เม.ย. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มส่งเสริมประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด นำนายทฤษฎี เพชรมะลิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร เชื่อมโยงและเจรจาการจำหน่ายข้าวสารให้กับสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก โดยในเบื้องต้นสหกรณ์ฯ ได้มีการสั่งซื้อข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ดังนี้
1.ข้าวชากังราว (ข้าวทับทิมชุมแพขัดขาว) จำนวน 1,000 กิโลกรัม
2.ข้าวมะลินิลสุรินทร์ขัด จำนวน 1,000 กิโลกรัม
โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ และสหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก จะมีการสั่งซื้อข้าวสารกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายกันในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์