• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

“จุรินทร์”ย้ำวอร์รูม 5 ฝ่าย จะดูแลน้ำมันปาล์มบริโภคให้มีเสถียรภาพและไม่ขาดแคลน

https://www.commercenewsagency.com/news/5087 24 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
“จุรินทร์”ย้ำอีกครั้ง คณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย จะตั้งวอร์รูม ดูแลน้ำมันปาล์มทั้งระบบ กำหนดมาตรการให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ยังดี และราคาน้ำมันปาล์มบริโภคไม่สูงเกินไป ตามนโยบาย “วิน-วิน โมเดล” พร้อมสั่งตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มทุก 7 วัน เน้นมีเสถียรภาพ ไม่ขาดแคลน   

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงประเด็นราคาน้ำมันปาล์มบริโภค ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า ขณะนี้การแก้ไขในเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มบริโภค ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาแล้ว ประกอบด้วย 1.ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 2.ตัวแทนโรงงานสกัด 3.ตัวแทนโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มบริโภค 4.ผู้แทนการส่งออกน้ำมันปาล์ม และ 5.ภาครัฐ เพื่อตั้งเป็นวอร์รูมพิจารณาตัดสินใจกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้ราคาผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้ยังดีอยู่ และขณะเดียวกันก็ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคไม่ราคาสูงเกินไป ให้สมเหตุสมผลทุกฝ่าย ตามแนวของตนที่เป็น “วิน-วินโมเดล” โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะเป็นผู้ดูแล และจะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมา
ทั้งนี้ ยังได้สั่งการให้ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มที่โรงสกัดทุก 7 วัน เป้าหมายมี 2 ข้อ คือ 1.ดูราคาทั้งราคาผลปาล์มและราคาน้ำมันขวดบริโภคให้มีเสถียรภาพ และ 2.ป้องกันไม่ให้น้ำมันปาล์มบริโภคขาดแคลนสำหรับพี่น้องประชาชน

ส่วนการปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซล ที่มีผู้เสนอให้นำน้ำมันปาล์มออกจากการผสมกับน้ำมันดีเซล ขอให้เป็นเรื่องที่คณะนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีผลกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขเป็นอย่างไร และผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์