• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์กำแพงเพชร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เรื่อง การกำหนดราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำราคากลาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 25 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 11 กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานประกอบการจัดทำผลงานทางวิชาการ หัวข้อ “กรณีศึกษา การกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างต่อหน่วย หินย่อย เบอร์ 1 (หิน 3/4”) และหินคลุก ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สำหรับการจัดทำราคากลาง” ซึ่งนำโดยนายกฤษฎา สวนสมภาค ผู้ตรวจเงินแผ่น ที่ปรึกษากลุ่ม และผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภาคเหนือ (พะเยา กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ น่าน และ อุทัยธานี) ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวลดา ศรสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า และนางนฤภร ฝึกฝน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์