• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

"รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 26 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
"รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 13 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ "
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
https://me-qr.com/oLNaKp

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์