• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์กำแพงเพชร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกเนื้อสุกรของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 26 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสรยุทธ อินจันทึก หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกเนื้อสุกรของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร เพื่อกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 
          ผลการตรวจสอบพบว่า มีปริมาณเนื้อสุกรชำแหละ (ชิ้นส่วนหลัก) ที่ตรวจนับได้ตามบัญชี จำนวน 1,547 กิโลกรัม สอดคล้องกับปริมาณที่ได้แจ้งไว้ ผู้ประกอบการมีการจัดทำบัญชีคุมปริมาณรับเข้า-จ่ายออก ปริมาณเนื้อสุกรมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์