• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 26 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรม “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม” รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างหน่วยงานเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการอบรม จัดการอบรมโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์