• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์กำแพงเพชร และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจสต็อกโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 26 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30-16.30 น. คณะทำงานตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกข้าว ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2564/65 ประกอบด้วย ผู้แทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานคณะทำงานฯ สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ธนาคารผู้ให้กู้ ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   (ครั้งที่ 7) ดังนี้
1) บริษัท สวัสดิ์ไพบูลย์ จำกัด อำเภอขาณุวรลักษบุรี
2) บริษัท ธนกิตต์ไรซ์ จำกัด อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ผลการตรวจสอบพบว่าสต็อกข้าวของผู้ประกอบการ มีการดำรงสต็อกครอบคลุมมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ยื่นขอรับชดเชยดอกเบี้ย และผู้ประกอบการได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์