• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing” ตามกำหนดวันที่ดังต่อไปนี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 27 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing” ตามกำหนดวันที่ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์