• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด "ลิ้นจี่แม่ใจ จังหวัดพะเยา"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 27 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาด "ลิ้นจี่แม่ใจ จังหวัดพะเยา" จำนวน 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 43,290 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถระบายผลผลิตออกนอกจังหวัด รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์