• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 27 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย พิจารณารับรองการจดทะเบียนชาวไร่อ้อย ปี 2564 ครั้งที่ 2 และการจัดทำแบบโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์