• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

Office Of Provincial Commercial Affairs Kamphaengphet

พาณิชย์ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร 11 ก.ค. 2562 อ่าน [24]

...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ตำบลท่าพุทรา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เป็นหมู่บ้านทำมาค้าขาย ณ ชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยจะมีการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าและบริการให้สามารถทำการค้าขายได้ด้วยตนเองและเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์